ÜRÜNLER // PRODUCTS

urunk-bfd3ba2e23.jpeg Hilal AŞ

Beef Abomasum

Sığır Şırdan
urunk-48fa817b0c.jpeg Hilal AŞ

Beef Aorta

Sığır Aort

urunk-59e1b0869d.jpeg Hilal AŞ

Beef Honeycomb

İşkembe Başı

urunk-e4b3f15623.jpeg Hilal AŞ

Beef Kidney

Sığır Böbrek
urunk-2c7a472f4d.jpeg Hilal AŞ

Beef Smoked Leg

Sığır Ayak

urunk-7d12079ea3.jpeg Hilal AŞ

Beef Padywack

Sığır Boyun Siniri
urunk-5c74e03626.jpeg Hilal AŞ

Beef Spleen

Sığır Dalak

urunk-7d3e627b86.jpeg Hilal AŞ

Beef Tail

Sığır Kuyruğu
urunk-db936cd287.jpeg Hilal AŞ

Beef Tengue

Sığır Dil
urunk-7540c3b280.jpeg Hilal AŞ

Beef Tendon

Sığır Ayak

urunk-641ac2ef16.jpeg Hilal AŞ

Beef Testicle

Sığır Yumurta