• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

ÜRÜNLERİMİZ PRODUCTS

KURUMSAL ABOUT US

Hilal Deri, 2021 yılında da stratejisi kapsamında , kârlılık seviyesi ile pazar payını dengelemeye özen göstermiştir.

Şirket, global olarak hızla büyüyen sektörde, hizmet kalitesini artırmak ve iş süreçlerini güçlendirmek amacıyla gerekli gördüğü gelişimi ve dönüşümü öncelikleri arasında değerlendirmektedir.

Çevik ve analitik organizasyon yapısına geçiş hedefiyle eşgüdümlü olarak yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları, Hilal Deri çatısı altında makine öğrenimini yaygınlaştırarak veriye dayalı analitik, değişimleri hızlı algılayıp adapte olan ve dijital iş modellerini geliştirip uygulayan bir yapıya erişmeyi amaçlamaktadır.

Önümüzdeki dönemde de vizyon ve misyonu doğrultusunda maliyet yönetimini güçlendirmek, dijital dönüşümü mümkün olan tüm iş süreçlerinde uygulamak, “taraftar müşteri” yaratmak ve tüm çalışanlarımız, iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve hissedarlarımız için sürdürülebilir bir şekilde gelişen, verimli bir Şirket olmak hedefi doğrultusunda ilerleyecektir.


Hilal Deri, within the scope of its strategy in 2021, took care to balance its profitability level with its market share.

The company considers the development and transformation it deems necessary among its priorities in order to increase the service quality and strengthen its business processes in the rapidly growing sector globally.

The digital transformation studies carried out in coordination with the aim of transitioning to an agile and analytical organizational structure, aims to reach a structure that uses data-based analytics, quickly detects and adapts changes, and develops and implements digital business models by disseminating machine learning under the umbrella of Hilal Deri.

In the upcoming period, it will move forward in line with the goal of strengthening cost management in line with its vision and mission, implementing digital transformation in all possible business processes, creating “fan customers” and being an efficient and sustainable company for all our employees, business partners, customers and shareholders.